Skip to main content

Er wordt bij restauratie net iets meer verwacht van een vakman

Ja ik wil meer info!

bouwhistorische kennis en respect voor de originele elementen

Het onderhoud of herstelwerkzaamheden aan oude (en/of monumentale) panden wekt altijd onze interesse.

Hier komt namelijk net iets meer bij kijken: een stukje bouwhistorische kennis en respect voor de originele elementen van het gebouw. Het is een uitdaging om deze weer in ere te herstellen.

U kunt contact met ons op nemen voor onder andere dakinspectie, houtrot vervangen in de kapconstructie, vervanging of herstel van kozijnen ramen deuren en luiken.

waar kunt u aan denken

Bij restauratie kan het onder andere gaan om:

Herstel of vervanging van een verrot raam, deur of luik
Herstel of vervanging van een kozijn
Restauratietimmerwerk aan het dak
Herstel aan houten bakgoten
Herstel van gebintwerken
Vervanging van versleten hang- en sluitwerk